Frågor och svar

Hur bidrar ni till ett bättre samhälle genom att vi återvinner era cyklar?

Genom att ni låter oss omvandla övergivna cyklar till billiga cykelprodukter eller miljöriktig återvinning bidrar ni bland annat till en minskad miljöbelastning, förbättrad Stockholmstrafik och ett effektivare resursanvändande.

Vidare skapas bättre ordning i cykelrum, allmänna ytor och utomhusytor. Dessutom kan ni passa på att gynna Stadsmissionens arbete för ett bättre Stockholm för alla genom att skänka ert eventuella överskott från cykelhämtningen till Stadsmissionen.


Hur är vårt samarbete med Stockholms stadsmission?

Förutom att vår verksamhet bidrar till ett bättre resursnyttjande har vi även ett samarbete Stockholms stadsmission. Stadsmissionen är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Stadsmissionen hjälper bland annat barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående föräldrar som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, äldre som lever i ensamhet, liksom alla män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. Vårt bidrag till Stadsmissionens verksamhet är pengagåvor samt att vi skänker barncyklar och barnvagnar till verksamheten.

Ni som uppdragsgivare för också möjlighet att skänka ert överskott vid cykelutrensning till Stadsmissionen. Vi ombesörjer att gåvan inbetalas till Stadsmissionen och ni erhåller ett gåvobevis.


Hur kommer vi i kontakt med er?

Antingen ringer ni oss direkt till butiken på Maria Prästgårdsgata 14 på telefonnummer 08-644 48 82 eller fyller i vårt kontaktformulär så kontaktar vi er så snart som möjligt.


Erbjuder ni hemkörning?

Vi erbjuder hemkörning för 250 SEK inom Stockholms Stad.


Vad säger lagen om hantering av övergivna cyklar?