Cykelåtervinning

Har ni problem med övergivna cyklar?


Vi hjälper er med följande tjänster:

Komplett hantering av övergivna cyklar

Vi tar hand om hela hanteringen för att rensa er fastighet från övergivna cyklar. Vi delar ut information till de boende, ink. märkningstaggar så alla kan märka upp de cyklar som används. Ungefär 1 vecka innan cykelrensningen delar vi dessutom ut ett påminnelsebrev. Vi tar bort alla cyklar (även låsta) och transporterar dem till ert eller vårt förråd. Där förvaras cyklarna i minst sex månader så eventuell ägare kan avhämta sin cykel innan den återvinns.

Skicka en förfrågan om komplett hantering av övergina cyklar:

Skicka Förfrågan

Gratis avhämtning av tillvaratagna cyklar

Har ni cyklar som bara väntar på att kastas? Ni kontaktar bara oss via telefon, mail eller hemsidan och meddelar att ni har cyklar för avhämtning. Vi kommer överens om en passande tid för avhämtningen. Då hämtar vi cyklarna och ser till att det återvinns.
Förutom miljönyttan med återvinningen skänker vi dessutom 10 kr per vuxen/ungdomscykel till Stadsmissionen verksamhet.

Boka gratis avhämtning av tillvaratagna cyklar:

Boka Avhämtning

Vad händer med cykeln?

Cykelåtervinning Cykelåtervinning
Cykelåtervinning Cykelåtervinning
Cykelåtervinning Cykelåtervinning

När cyklarna kommit oss tillhanda gör vi en bedömning av varje cykels status. Är cykeln i så pass gott skick att den genom reparation och service går att iordningställa genomförs detta och cykeln säljs till rimliga priser i vår butik. Även cykeldelar kan återvinnas i form av reservdelar till andra cyklar. Icke användbara cyklar transporteras till återvinningscentral. Där återvinns järnskrotet i form av exempelvis tillverkning av brunnslock eller järnbalkar och cykeldäcken mals ner till gummigranulat som används till konstgräsplaner eller förbränns i värmekraftverk.


Detaljerad information om våra tjänster

Komplett hantering av övergivna cyklar

Vi gör en kostnadskalkyl som i huvudsak grundar sig på antal lägenheter som cykelrensningen omfattar. Utifrån detta beräknas en arbetskostnad för själva cykelrensningen med de tillhörande aviseringarna och som i sin tur reduceras med antal cyklar som vi uppskattar att återvinna (ert tillgodobelopp). Schablonvärde för en vuxen/ungdomscykel är 50 kr/st. Er kostnad kan aldrig överstiga kalkylerad kostnad och överstiger det faktiska antalet återvunna cyklar det uppskattade antalet ökar ert tillgodobelopp med 50 kr/cykel. Tillgodobeloppen kan nyttjas att avräkna mot arbetskostnaden eller skänkas till vår samarbetspartner Stadsmissionen. Vi tillser att Stadsmissionen erhåller tillgodobeloppet och Ni erhåller ni ett gåvobevis direkt från Stadsmissionen.

Rent praktiskt så bestämmer vi ett datum för cykelrensningen. Cirka en månad innan det aktuella datumet delar vi ut ett informationsbrev (inklusive två märkningstaggar) till de boende att cykelrensning skall ske. I brevet framgår det att de boende skall märka upp de cyklar som används och att omärkta cyklar tas tillvara. Ungefär en vecka innan cykelrensningen delar vi även ut ett påminnelsebrev och tillser att de som saknar märkningstaggar kan hämta detta i cykelrum eller på annan lämplig plats. Den aktuella dagen samlar vi in omärkta cyklar (även fastlåsta) och transporterar cyklarna till överenskommet förvaringsutrymme (ert eller vårt förråd).

Tillvaratagna cyklar dokumenteras i samband med att de flyttas från fastigheten.

I förrådet förvaras cyklarna i minst sex månader innan de återvinns. Under perioden har eventuella ägare till cyklarna möjlighet att avhämta dessa innan återvinning. Ägare till en tillvaratagen cykel kontaktar oss och vi administrerar all återlämning oaktat om cyklarna är förvarade i ert eller vårt förråd.

Ägaren kan avhämta sin cykel i vår butik som ligger på Maria Prästgårdsgata 14.

Skicka en förfrågan om komplett hantering av övergina cyklar:

Skicka Förfrågan

Gratis avhämtning av redan tillvaratagna cyklar

Enkelt och smidigt. Vi avtalar bara en tid när vi skall hämta cyklarna hos er. Det enda ni behöver göra är att se till att vi får tillträde till utrymmet där cyklarna är förvarade. Tjänsten är gratis och vid fler än 20 cyklar betalar vi ut en ersättning för överstigande antal cyklar. Schablonvärdet för en vuxen/ungdomscykel är 50 kr/st. Ni kan välja att skänka detta belopp till Stockholms Stadsmission och erhåller ett gåvobevis. Innan vi avhämtar de tillvaratagna cyklarna är det viktigt att dessa har förvarats i minst tre månader dock helst minst 6 månader.

Boka Gratis Avhämtning av tillvaratagna cyklar:

Boka Avhämtning

Hittills donerat till Stadmissionen 2021 är:

32 600 kr

Vår ambition är att vi tillsammans med våra kunder ska verka för att varje övergiven cykel återförs till kretsloppet!