Cykelåtervinning

Har ni problem med övergivna cyklar?


Vi hjälper er med följande tjänster:

Komplett hantering av övergivna cyklar

Vi tar hand om hela hanteringen för att rensa er fastighet från övergivna cyklar. Vi delar ut information till de boende, ink. märkningstaggar så alla kan märka upp de cyklar som används. Ungefär 1 vecka innan cykelutrensningen delar vi ut en påminnelse. Vi tar bort alla cyklar (även låsta) och transporterar dem till ert eller vårt förråd. Där förvaras cyklarna i tre månader så eventuell ägare kan avhämta sin cykel innan den återvinns.

Skicka förfrågan om komplett hantering av övergivna cyklar

Gratis avhämtning av tillvaratagna cyklar

Har ni cyklar som bara väntar på att kastas? Då kan ni till och med få betalt för att vi hämtar dem. Ni kontaktar bara oss via telefon, mail eller hemsidan och meddelar att ni har cyklar för avhämtning. Vi kommer överens om en passande tid för avhämtningen. Då hämtar vi cyklarna och ser till att det återvinns.

Boka gratis avhämtning av tillvaratagna cyklar

Vad händer med cykeln?

Cykelåtervinning

När cyklarna kommit oss tillhanda gör vi en bedömning av varje cykels status. Är cykeln i så pass gott skick att den genom reparation och service går att iordningställa genomförs detta och cykeln säljs till rimliga priser i vår butik. Även cykeldelar kan återvinnas i form av reservdelar till andra cyklar. Icke användbara cyklar transporteras till återvinningscentral. Där återvinns järnskrotet i form av tillverkning av järnbalkar som bland annat används inom byggindustrin och cykeldäcken mals ner till gummi- granulat som används till konstgräsplaner.

Detaljerad information om våra tjänster


Komplett hantering av övergivna cyklar

Vi besöker fastigheten och gör en enkel kalkyl. Grunden för kalkylen är vår beräknade arbetskostnad reducerat med antal cyklar som vi uppskattar att återvinna. Schablonvärde för en cykel är 50 kr/st. Er kostnad kan aldrig överstiga kalkylerad kostnad och överstiger värdet av cyklarna den uppskattade arbetskostnaden får Ni ersättning för mellanskillnaden. Ni kan få ersättningen utbetald till Ert konto alternativt så skänks den till vår samarbetspartner Stadsmissionen och Ni får ett gåvobevis.

Rent praktiskt så bestämmer vi ett datum för cykelutrensningen. Cirka tre veckor innan det aktuella datumet delar vi ut ett informationsbrev till de boende att cykelutrensning skall ske. I brevet framgår det att de boende skall märka upp de cyklar som används och att omärkta cyklar tas bort. De får även märkestaggar av oss. Ungefär en vecka innan cykelutrens- ningen delar vi även ut ett påminnelsebrev. Den aktuella dagen samlar vi in omärkta cyklar (även fastlåsta) och transport- erar cyklarna till överenskommet förvaringsutrymme (ert eller vårt förråd).

I förrådet förvaras cyklarna i minst tre månader innan de återvinns. Under perioden har eventuella ägare till cyklarna möjlighet att avhämta dessa innan de återvinns. Skall cyklarna förvaras i vårt förråd dokumenteras dessa med bild. Ägaren kan avhämta sin cykel i vår butik som ligger på Maria Prästgårdsgata 14.

Gratis avhämtning av redan tillvaratagna cyklar

Enkelt och smidigt. Vi avtalar bara en tid när vi skall hämta cyklarna hos er. Det enda ni behöver göra är att se till att vi får tillträde till utrymmet där cyklarna är förvarade. Tjänsten är gratis och vid fler än 20 cyklar betalar vi ut en ersättning för överstigande antal cyklar. Schablonvärdet för en cykel är 50 kr/st. Ni kan välja att skänka detta belopp till Stockholms Stadsmission och erhåller ett gåvobevis. Innan vi avhämtar de tillvaratagna cyklarna är det viktigt att dessa har förvarats i minst tre månader.

Vår ambition är att vi tillsammans med våra kunder ska verka för att varje övergiven cykel återförs till kretsloppet!